شرایط و قوانین استفاده از سرویس ‌ها و خدمات کیارش تجارت

  • اصول و قواعد کیارش تجارت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است.
  • کیارش تجارت در فرایند خرید دخالتی ندارد و پس از انتخاب محصول و فروشگاه توسط مشتریان، ادامه فرایند از طریق مذاکره با ارائه دهنده محصول انجام می‌پذیرد.
  • طرفین می بایست هماهنگی ها و مسائل مرتبط با خرید و فروش و عرضه محصولات را میان خود قید نموده و با دریافت مدارک و اسناد مربوطه نسبت به اعتبار معامله اطمینان حاصل نمایند.
  • توافق برای نحوه و میزان پرداختی بر عهده طرفین می باشد و شرکت کیارش تجارت در این میان ذی نفع نبوده و مسئول نخواهد بود.
  • تمامی ایراداتی که ممکن است در هنگام خرید وجود داشته باشد، بر عهده‌ی فروشگاه‌ها می‌باشد.
  • همچنین تمامی خدماتی که توسط فروشگاه‌ها ارائه می‌ شود بر عهده‌ی خود آن ها می‌باشد.

 

 

خانه
سبد خرید