سازمان های کارفرمایی


سازمان های کارگری و کارفرمایی

سئوال: تا قبل از تشکیل سازمان های کارگری شرایط چگونه بود؟

 • سازمان های کارگری و کارفرمایی از عناصر مهم روابط صنعتی می باشند. تا قبل از تشکیل سازمان های کارگری،روابط کار به صورت روابط فردی بین کارگر وکارفرما برقرار بود و موقعیت برتر کارفرما به دلیل در اختیار داشتن سرمایه و ضعف اقتصادی کارگر سبب می شد که کارگر به فرمان کارفرما تن در داده و شرایط عادلانه و غیرعادلانه کارفرما را بپذیرد.

سئوال: نحوه شکل گیری سازمان های کارگری چگونه بود؟

 • توسعه صنعتی و تولید انبوه از یک طرف موجب ثروتمند شدن سرمایه داران واز طرف دیگر باعث فقیرترشدن اما رشد طبقه کارگر گردید.کارگران به تدریج به توانایی ها ومهارت ها وتخصص خویش پی بردند و برآن شدند ازطریق همبستگی واقدامات جمعی ناتوانی خود را جبران کنند.
 • نتیجه این همبستگی شکل گیری سازمان های کارگری بوده با تشکیل سازمان های کارگری کارگران توانستند در مقابل ظلم و ستم کارفرمایان از خود دفاع کنند.این تشکل ها ابتدا در چند کشور اروپایی به وجود آمد و سپس به سایر کشورها سرایت کرد.
 • کارفرمایان به منظور برقراری توازن قدرت تصمیم به تشکیل سازمان های کارفرمایی گرفتند در حقیقت سازمان های کارگری مسبب ایجاد سازمان های کارفرمایی بودند و مذاکرات و پیمان های جمعی، اعتصاب و مشارکت از دستاوردهای سازمان های کارگری است.

اگر محصولی برای فروش دارید شما نیز میتوانید تامین کننده کیارش تجارت شوید : ثبت نام تامین کنندگان

سئوال: اهداف سازمان های کارفرمایی چیست؟

نوع فعالیت سازمان های کارفرمایی با توجه به جامعه ای که آنها را احاطه کرده است و تحت شرایط محیطی مختلف ،متفاوت است با وجود این سازمان ها اهداف مشترکی را دنبال می کنند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود.

اهداف سازمان های کارفرمایی
1- تنظیم مزد
2- حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از کار
3- دفاع از امتیازات مدیریت و کارفرمایی
4- برقراری استانداردهای لازم در روابط کار

1- تنظیم مزد

 •  باتوجه به تاثیر تغییرات مزد برروی هزینه های تولید ومتعاقب آن  افزایش قیمت وکاهش تقاضا، این نگرانی را درکارفرمایان ایجاد می کند که درصورت تحقق این امر آنها سهم بازار را از دست خواهند داد به خصوص اگر این تغییرات برروی کارفرمایی خاصی باشد او را ازبازار رقابت خارج خواهد کرد. بنابراین همبستگی و وحدت کارفرمایان می تواند آثار سوء را دراین زمینه کاهش دهد.

2- حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از کار

 • بروز اختلاف درمحیط کارامری طبیعی وازویژگی های سیستم روابط صنعتی است؛لیکن برخورد مناسب و به موقع برای حل اختلافات از تاثیرات منفی آن می کاهد و موجب کاهش تنش و ایجاد آرامش درروابط صنعتی می گردد.
 • لذا انتخاب راه حل هایی که بتوان به نحو مناسب وسریع اختلافات را حل نمود امری ضروری است. بنابراین اتخاذ خط مشی های هماهنگ ویکنواخت درکل سیستم روابط صنعتی درمورد حل اختلافات ناشی از کار از اهمیت ویژه ای برخورداراست واز این رو کارفرمایان آنرا از اهداف جمعی خود قرارداده اند.

3- دفاع از امتیازات مدیریت و کارفرمایی

 • گرچه مشارکت کارگران درمدیریت کارگاه و محیط کار امری مطلوب است لیکن درخواست امتیازاتی بیشتر امری مطلوب به نظر نمی رسد.لذا برای دفاع از این امتیازات هماهنگی وهمفکری و ایستادگی و استفاده از راه های مسالمت آمیر ضروری است و باید به کارگران  توصیه نمود که سیستم روابط صنعتی زمانی بقا ودوام می یابد که هریک از ارکان آن در جایگاه صحیح خود قرار گرفته ونقش خود را درآن جایگاه ایفا کنند،زیرا درغیراین صورت عدم تعادل درسیستم موجب نابودی سیستم خواهد شد.

4- برقراری استانداردهای لازم در روابط کار

 • اکثر اختلافات کارگری ناشی از برداشت ها و قرائت های متفاوت ازشرایط کار یا عدم تعیین مواردی است که ذکر آنها ضروری است.علاوه بر آن تنوع وتفاوت شرایط تعیین شده در قراردادها نیز سبب اختلافات گوناگون می گردد.
 • از این رو برای رفع این مشکلات تعیین شرایطی که به صورت متحدالشکل ویکنواخت درقراردادها ذکر و روابط کار براساس این شرایط استاندارد شده شکل گیرد امری ضروری است و این خود یکی از اهداف جمعی کارفرمایان بوده است که بوسیله آن قسمت اعظم اختلافات رفع گردیده ویا کاهش می یابد.
 • لازم به یادآوری است که تدوین این استانداردها ویکنواخت نمودن شرایط قرارداد نه به منظور تقابل با کارگران بلکه برای سهولت درانجام کار است.

تماس با ما

مسئول فروش : 09156416142

مدیر فروش: 09153861761

اینستاگرام ما

کیارش تجارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
سبد خرید