کار چیست؟

کار چیست؟

تعریف کار
 • تلاشی که انسان ها جهت تولید کالا یا ارائه خدمتی انجام می دهند و از این طریق یک یا تعدادی از خواست های انسان را ارضا کرده و خود از نظر مادی و معنوی ارضا می شوند.
 • این تلاش ممکن است به صورت فکری،یدی یا ترکیبی از هردو باشد.پس کار می تواند هرکوشش فکری یا ذهنی هدفمند و جهت دار باشد .
تعریف کارگر
 • کارگر کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
تعریف کارفرما
 • کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
 • مدیران و مسئولان وبه طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .
تعریف وجدان کار
 • وضعیتی که در آن افراد جامعه در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محول شده را به بهترین وجه به طور دقیق و کامل و با رعایت اصول بهینه سازی انجام دهند.
تعریف روابط کار 
 • روابط کار عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما. به عبارتی دیگر روابط کار به مجموعه ی روابط بین کارگر و کارفرما گویند.
 • اگر این ارتباطات بین یک کارگر و یک کارفرما باشد به آن روابط فردی کار گویند و اگر این ارتباطات بین گروهی از کارگران و یا سازمان های کارگری با کارفرما و یا سازمان های کارفرمایی باشد آن را روابط جمعی کار گویند.

اگر محصولی برای فروش دارید شما نیز میتوانید تامین کننده کیارش تجارت شوید : ثبت نام تامین کنندگان

تعریف شرایط کار
 • مجموعه ای از عوامل و عناصر که روابط کار براساس آن قرار دارد. به عبارت دیگر کارگران و کارفرمایان برای ایجاد روابط کار بین خود توافق هایی را بعمل می آورند.
 • با ایجاد این رابطه ، طرفین الزامات و تعهداتی را تقبل می کنند که به آنها شرایط کار می گویند. به عنوان مثال کارگر متعهد می شود که از دستورات کارفرما پیروی کند و وظایف محوله را به دقت انجام دهد.
 • کارفرما در مقابل متعهد می شود که مزد کارگر را به میزان توافق شده بپردازد و مقررات بهداشت و حقوق کار را رعایت نماید. شرایط کار تعهدات هم کارگر و هم کارفرما ، را شامل می شود .

حقوق و حوزه عملکرد سندیکاهای کارگری

 • اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند چهار ماده ۲۳ حق تشکیل و عضویت در اتحادیه ها را به عنوان یک حق بشری شناخته است. ماده مذکور اعلام می دارد که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد.
 • در ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اعلام نموده است که کشورهای طرف میثاق باید حق تشکیل اتحادیه، عضویت در آن و فعالیت آزادانه این اتحادیه ها را بدون اعمال هیچ محدودیتی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و مصالح امنیت ملی و نظم عمومی در یک جامعه دموکراتیک تضمین نمایند.
 • منشور حقوق سندیکایی مصوب شورای عمومی فدراسیون سندیکای جهانی(۱۹۵۴)حقوقی را برای تشکل های کارگری در نظر گرفته است.
حقوق سندیکاهای کارگری شامل دو مورد زیر است:
حق ایجاد اتحادیه کارگران حق دارند، اتحادیه کارگری تشکیل دهند و یا به اتحادیه های موجود پیوسته و در تمامی فعالیت آن شرکت کنند، بدون این که اجازه یا کنترل مقامات دولتی و یا کارفرما الزامی باشد.
حق اعتصاب حق اعتصاب یکی از حقوق اساسی کارگران است. سازمان دهی اعتصاب و شرکت در اعتصاب و یا تظاهرات همبستگی، نباید تحت هیچ شرایطی باعث تنبیه، جریمه و یا هر نوع عمل توبیخی دیگر چه در اثنا و چه در بعد از اعتصاب گردد.
حدود و گستره فعالیت های اتحادیه ها به شرح زیر است:
اعضای اتحادیه ها باید آزادانه قوانین اتحادیه های مربوطه شان را تدوین نمایند.
اتحادیه کارگری حق دارند بدون کسب اجازه از هر مقام دولتی، جلسه یا انجمن تشکیل دهند.
کارگرانی که در اتحادیه های کارگری سازمان یافته اند، حق عضویت خود را بر طبق قوانین اتحادیه پرداخت خواهند کرد، هرچند که پرداخت حق عضویت اختیاری است.
اتحادیه های کارگری حق دارند برای کارگران هر نوع آموزش یا فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی را ترتیب دهند.

تماس با ما

مسئول فروش : 09156416142

مدیر فروش: 09153861761

اینستاگرام ما

کیارش تجارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
سبد خرید