دانلود رایگان کتاب راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود رایگان کتاب راز موفقیت اثر آنتوني رابينز

اثر:
آنتونی رابینز

این کتاب از 11 بخش تشکیل شده است.

بخش اول این کتاب با عنوان “رویای سرنوشت” نوشته شده است.

ما رویاها و آرزوهایی داریم … همه ما در اعماق روح خود میخواهیم باور کنیم که دارای موهبـت خاصی هستیم، میتوانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، میتوانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و مـی تـوانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری درآوریم.

آرزوی شما چیست؟ شاید رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی اسـت. اگـر آرزوی شـما عملی می شد، وضع امروزی شما چگونه بود؟
اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست؟
کارهایی که گاه به گاه انجام میدهیم ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند کـه نقـش تعیـین کننـده دارنـد. پـدر همـه اعمال ما کدام است؟ چه عملی در نهایـت، تعیـین کننده شخصـیت و راه زنـدگانی ماسـت ؟ پاسـخ ایـن پرسـش در کلمـه “تصمیم” نهفته است. در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده میشود. من بیش از هر چیز، اعتقاد دارم کـه آنچه سرنوشت ما را تعیین میکند، شرایط زندگیمان نیست، بلکه تصمیم های ماست.
چه کسی باور میکرد که ایمان مردی آرام و بی عا ( حقوقدانی که به اصل مسالمت معتقد بود)، چنان قدرتی داشته باشد که امپراتور ی وسیعی را واژگون کند؟ با این وجود تصمیم «مهاتما گاندی» و اعتقاد او به اینکـه بـدون توسل بـه خشـونت میتوان به مردم هند کمک کرد تا دوباره زمام کشور خود را به دست گیرند، یک رشـته وقـایعِ زنجیـره ای غیر منتظـره را سبب شد.
ببینید یک تصمیم که به موقع و با ایمان کامل به آن عمل میشود، چه نیرویی دارد. خیلی که هنگامی ها این کـار را رویـایی غیرممکن تصور میکردند، استقامت و پایبندی گاندی یمبه تصمی که گرفته بود، آن رویا را بـه واقعیتـی غیـر قابـل انکـار مبدل کرد.

اگر محصولی برای فروش دارید شما نیز میتوانید تامین کننده کیارش تجارت شوید : ثبت نام تامین کنندگان

نکته آن است که خود را متعهد کنیم طوری که نتوانیم از تصمیم خود برگردیم.

اگر شما همین اندازه شور و شوق، ایمان و عمل در خود سراغ داشتید که بتوانید حرکتی توقّف ناپذیر را به وجـود آوریـد، دست به چه اقداماتی میزدید؟
در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که میتواند ما را به کلّیه آرزوهـای خـود و حتّـی بـه چیزی بیش از آن برساند.

یک تصمیم، میتواند دریچه های بسیاری را به روی ما باز کنـد و شـادمانی یـا غـم، سـعادت یـا بینوایی، با هم بودن یا انزوا، عمر طولانی و یا مرگ زودرس را به ارمغان آورد .
از شما میخواهم که همین امروز، تصمی می بگیرید که بلافاصله موجب دگرگونی یا بهبود کیفیت زندگیتان شود.

  • کاری را که به تعویق انداختهاید انجام دهید .
  • مهارت تازهای فرا بگیرید
  • با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگـران رفتـار کنید
  • و یا به کسی که چند سال است با او صحبت نکردهاید، تلفن کنید.

فقط بدانید که همه تصمیم هـا دارای پیامـدهایی هستند.

حتّی اگر هیچ تصمیمی نگیرید، این خود نوعی تصمیم است .

در گذشته، چه تصمیمهایی گرفته یا نگرفته اید که بر زندگی امروزی شما تأثیر شدیدی داشته است؟

در سال 1955 خانم «روزا پارکس » تصمیم گرفت که از یک قانون غیرعادلانه و مبتنی بر تبعـیض نـژادی سـرپیچی کنـد.
وی از اینکه در اتوبوس، جای خود را به سفیدپوستی واگذارد کند امتناع کرد و ایـن عمـل او، نتـایجی بـه بـار آورد کـه در آن لحظه به ذهنش خطور نمیکرد. آیا قصد او این بود که ساختار اجتماع را دگرگون سازد؟ قصد او هر چه بود، پایبندی وی به معیارهای عالی تر زندگی، او را به انجام این عمل واداشت.
اگر معیارهایی را که دارید، بالا ببرید و تصمیم واقعی بگیرید که بر اساس آن معیارها زندگی کنید چه تغییـرات شـگرفی ایجاد خواهد شد؟
همه ما، داستان زندگی افرادی را شنیده ایم که علیرغم محدودیت های شرایط، دست به کاری شـگرف زده و بـه صـورت نمونه هایی از نیروی بیکران روح انسان درآمده اند .
من و شما نیز میتوانیم زندگانی خود را به صورت یکی از این افسانه ها درآوریم، به شرط اینکه شـهامت داشـته باشـیم و بدانیم که قادریم اختیار اتّفاقاتی را که در زندگیمان می افتد به دست گیریم و اگر هم نتوانیم همیشـه اتّفاقـاتی را کـه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم، دست کم میتوانیم بر واکنش های خود نسبت به آن وقایع و بر اعمالی کـه در مقابـل آنهـا انجام مسلّط ،دهیم می باشیم .
اگر در زندگی شما چیزی هست که از آن ( ناراضی هستید مثلاً در زمینه روابـط، سـلامت جسـمی یـا شـغل) ، هـم اکنـون تصمیم بگیرید که بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید .

برای مطالعه این کتاب بطور کامل، آن را از لینک زیر دانلود نمایید.

برای دانلود کتاب راز موفقیت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود رایگان کتاب راز موفقیت

مسئول فروش : 09156416142

مدیر فروش: 09153861761

اینستاگرام ما

کیارش تجارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
سبد خرید